Aktuální výpis pracovních pozic
Programátor aut. testování SW (C#, Java)
Java vývojář
Developer MS CRM
Project manager
Java WEB developer / handheld
Microsoft Dynamics AX - programátor
PROGRAMÁTOR .NET (Sharepoint) do Mladé Boleslavi
Quality Engineer SW- jr. i senior se znalostí SQL a AJ
Programátor MS CRM - C# ,VB.Net, ASP.Net
Senior .NET Developer SharePoint
Senior .NET developer
IT Analytik pro banky a pojišťovny
Architekt SAP BW/BO
Senior IT Architekt/ Konzultant
Delphi programátor
výpis všech pozic

Pro uchazeče

Společnost Acantha, s.r.o. poskytuje služby nezbytné pro nábor zaměstnanců. Uchazečům o práci se snažíme pomáhat při hledání zaměstnání. V oblasti personálního poradenství je nedostatek společností, které by dokázaly zajistit své služby na profesionální úrovni, garantovat jejich maximální kvalitu a dostát svým závazkům vůči zákazníkům. Tento fakt byl hlavním důvodem pro založení společnosti Acantha, s.r.o.

Veškeré naše služby jsou realizovány tak, abychom nezklamali očekávání a vždy dostáli svým závazkům.

Jak na životopis

Pro psaní správného profesního životopisu se uvádí mnoho pravdivých informací, ale i mýtů, a podle toho, odkud čerpáte, se dozvíte různé informace, které jsou podávány jako konečné stanovisko k tomuto tématu. Existují pravidla, která je třeba dodržovat, jak uvádíme dále, ale zároveň existuje určitý prostor pro flexibilitu:

Váš profesní životopis musí být uspořádáním i úpravou čitelný, ucelený a snadný pro rychlé přečtení. Nadpisy musí být jasně viditelné a musí být použito písmo dostatečné velikosti a dobře čitelné, jako je Times New Roman, Courier nebo Arial. Profesní životopis nesmí obsahovat žádné překlepy ani gramatické chyby. Použijte jednobarevný papír dobré kvality. (Barevný papír nebo ozdobné okraje ničemu nepřidají, kromě případů, kdy pozice, o kterou žádáte, vyžaduje ukázku Vaší tvořivosti, například jedná-li se o oblast tvorby v reklamní agentuře.) Jako šablona může posloužit například životopis v MS Word.

Svůj profesní životopis zaměřte spíše na své konkrétní (a kvantitativní) dosažené výsledky než na popis pracovních úkolů a pracovní náplně. Vašim potenciálním zaměstnavatelům byste měli musí sdělit vše, co je může zajímat, ale nic zbytečného, aby neztráceli z toho, co by je mohlo obírat o jejich čas.

© Acantha 1997-2006 | webdesign by hogofogo.net